close
Choose your channels
Lakshmi
Banner:
CK Entertainments, Pramod Films and Trident Arts
Cast:
Prabhudeva, Aishwarya Rajesh, Kovai Sarala, Ditya Bhande, Salman Yusuff Khan, Chams, Akshat Singh, Jeet Das and Sam Paul
Direction:
AL Vijay
Production:
C Kalyan, Prateek Chakravorty, Shruti Nallappa and R. Ravindran
Music:
Sam CS
Go to top