close
Choose your channels
Uriyadi 2
Banner:
2D Entertainment
Cast:
Vijay Kumar, Vismaya, Sudhakar, Shankar Thas, Abbas
Direction:
Vijay Kumar
Production:
Suriya, Rajsekar Karpoorasundarapandian, Vijay Kumar
Music:
Govind Vasanth
Go to top